Το έργο STAND θέλει να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων, καθώς και τους μαθητές και τις οικογένειες τους, με εργαλεία και εξατομικευμένη υποστήριξη για την ενίσχυση της τεχνολογικής μετάβασης των σχολικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία τους για αντιμετώπιση μακρο-πρόθεσμων προκλήσεων που πυροδότησε η πανδημία.

ΑΦΟΡΜΗΣΗ / ΣΧΕΤΙΚΑ

Η κρίση του COVID-19 επιδείνωσε τις υπάρχουσες ανισότητες στον τομέα της εκπαίδευσης: περίπου 7 εκατομμύρια παιδιά, δηλαδή το 0.5% όλων των μαθητών στο κόσμο, διέκοψαν τη φοίτησή τους στο σχολείο το 2020 εξαιτίας της πανδημίας (World Bank, 2020).

Το σχολικό σύστημα, και κυρίως οι εκπαιδευτικοί και το εκπαιδευτικό προσωπικό, προσπάθησαν, σε σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις, να αναδιαμορφώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας, για να γίνει σωστά η μετάβαση από τα δια ζώσης μαθήματα στην τηλεκπαίδευση. Ωστόσο, κάποιοι μαθητές/τριες αντιμετώπισαν δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων και στην επικοινωνία με το σχολείο, ειδικά όταν προέρχονταν από μειονοτικά περιβάλλοντα. Το 2020, οι μαθητές/τριες υπέστησαν μαθησιακές απώλειες που ήταν περίπου 10% μεγαλύτερες σε σύγκριση με τον μέσο όρο της τάσης των τελευταίων ετών. Έτσι, προέκυψε η ανάγκη για ψηφιακή ενίσχυση του σχολικού συστήματος, ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες προκλήσεις, εξοπλίζοντας ολόκληρη τη σχολική κοινότητα με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα στο οποίο μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε και το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών τους δεξιοτήτων

Το Σεπτέμβριο του 2022, οι εταίροι εκπαιδευτικοί από κάθε οργανισμό συναντήθηκαν στη Πολωνία για να προετοιμαστούν για την υλοποίηση των μαθημάτων του έργου STAND.

Κατά τη διάρκει της σχολικής χρονιάς του 2022/2023, περισσότεροι απο 150 εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στη πιλοτική φάση των Ανοιχτών Διαδικτυακών Μαθημάτων του έργου STAND

Μαζί με τα συμμετέχοντα σχολεία, οι εταίροι ανέπτυξαν έναν μεθοδολογικό οδηγό με στρατηγικές και αρχές για μια αποτελεσματικότερη ψηφιακή εκπαίδευση.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται συμπληρωματικά μέσω εργαστηρίων για την ψηφιακή ενσωματωμένη παιδαγωγική μεθοδολογία μέσω πρακτικών και μη τυπικών δραστηριοτήτων.

Το έργο STAND προσφέρει, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και στους μαθητές, επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για την προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας

Σε κάθε χώρα διοργανώνονται 6 ενημερωτικές συναντήσεις για την ευαισθητοποίηση σχετικά με την υπεύθυνη χρήση των ψηφιακών εργαλείων, την ασφάλεια στο διαδίκτυο και την προστασία των δεδομένων.

Η πλατφόρμα του STAND θα παραμείνει διαθέσιμη ως ελεύθερος χώρος για εκπαιδευτικούς και γονείς έτσι ώστε να προσφέρει αλληλοϋποστήριξη, αλληλεπίδραση και αλληλοδιδακτική μάθηση.

Στο τέλος του 2023 θα πραγματοποιηθεί μια τελική συνάντηση στην Ισπανία καθώς και τελικές εκδηλώσεις στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Πολωνία, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου

ΣΤΟΧΟΙ

Υποστήριξη των σχολείων στον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, στις δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και στις ψηφιακές στρατηγικές για τη διαχείριση της εξ αποστάσεως και της μικτής μάθησης.

Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, του εκπαιδευτικού προσωπικού, των μαθητών και των οικογενειών τους σχετικά με ζητήματα ψηφιακής ταυτότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των γονέων, των εκπαιδευτικών και μαθητών, παρέχοντάς τους καθοδήγηση και υποστήριξη σχετικά με τις ΤΠΕ για την διαχείριση της εξ αποστάσεως και της μικτής εκπαίδευσης.

Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τεχνολογικών φορέων, ειδικών στην εκπαιδευτική τεχνολογία και παιδαγωγών.

Βελτίωση της διακρατικής συνεργασίας και της αμοιβαίας εκπαίδευσης τόσο ανάμεσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο και εντός αυτών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

R1- MOOC για τις ΤΠΕ και τον ψηφιακό γραμματισμό για εκπαιδευτικούς και το εκπαιδευτικό προσωπικό (EN, IT, ES, GR, PL)

R2- Μεθοδολογικός Οδηγός: στρατηγικές και αρχές για μια αποτελεσματικότερη ψηφιακή εκπαίδευση σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ( EN, IT, ES, GR,PL)

R3- Εγχειρίδιο για τη προστασία προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια των μαθητών κατα την εξ΄ αποστάσεως διδιασκαλία (EN, IT, ES, GR, PL)

R4- Εκπαιδευτική πλατφόρμα και ιστότοπος του έργου STAND (EN, IT, ES, GR, PL)

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το έργο STAND προωθεί την κοινή πράξη 8 οργανισμών (μη-κερδοσκοπικών, επιχειρηματικών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) μεταξύ 4 χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ελλάδα). Αυτοί οι οργανισμοί κατάφεραν, μέσω όχι μόνο μιας διεπιστημονικής διαδικασίας αλλά και μέσα απο τη διαδικάσια που εξελίσσεται απο τη βάση προς τα πάνω, να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και εκπαιδευτικές μεθόδους διδασκαλίας, απευθυνόμενοι σε σχολικές κοινότητες με διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά την εφαρμογή προσεγγίσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στη διδασκαλία.

elGreek