Το έργο STAND θέλει να ενισχύσει τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό των σχολείων, καθώς και τους μαθητές και τις οικογένειες τους, με εργαλεία και εξατομικευμένη υποστήριξη για την ενίσχυση της τεχνολογικής μετάβασης των σχολικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προετοιμασία τους για αντιμετώπιση μακρο-πρόθεσμων προκλήσεων που πυροδότησε η πανδημία.

Project Number: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000031576
 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Follow us & Stay tuned!
elGreek