ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

A Catalunya totes les escoles estan obligades a crear un ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE.
Els canvis tecnològics es produeixen cada cop a un ritme més accelerat. Els centres educatius
hi som immersos i no podem desvincular-nos-n. Les eines digitals permeten no sols tenir els
estudiants com a receptors d’aprenentatge sinó incrementar exponencialment les possibilitats
creatives. Per tant, les tecnologies digitals poden tenir un impacte favorable en l’aprenentatge
dels alumnes si s’utilitzen de manera adequada, amb objectius clars i definits. Definir clarament
quina estratègia vol seguir un centre vers aquestes tecnologies digitals, ens ajudarà a treure’n el
màxim profit educatiu. Els canvis dels darrers anys obliguen a fer-ne un replantejament. Per
això, tal com indica el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), els centres han de concretar
l’Estratègia Digital de Centre (EDC). L’EDC defineix i concreta les línies d’actuació d’un centre
que fan possible que docents, alumnat i centre assoleixin la competència digital. Per aconseguir
aquesta competència digital, l’EDC comprèn tots els àmbits del centre: organitzatius,
metodològics, curriculars i comunicatius, els quals s’han de veure necessàriament implicats i, si
escau, transformats, des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua.
Ha de tenir com a referent el Pla d’Educació Digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la
necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en
compte l’evolució del context social i tecnològic. Un alumnat digitalment competent serà garantia
d’una ciutadania digitalment competent, crítica i responsable en l’ús de la tecnologia.
Organitzacions internacionals com la UNESCO, l’OCDE i la Comissió Europea, demanen
incloure les competències digitals de l’alumnat i del professorat en els objectius dels sistemes
educatius (DigComEdu). Les tecnologies impulsen la innovació i l’evolució de les metodologies
didàctiques i s’integren en els processos d’ensenyament i aprenentatge. Aquestes metodologies
han de contemplar els avenços tecnològics i els nous usos que en fa l’alumnat així com les
implicacions que tenen en l’aprenentatge, en l’accés i en el processament de la informació.
Els objectius de l’EDC es poden agrupar en cinc àmbits, que tenen com a fita el màxim
assoliment de la competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre:
● Assoliment de la competència digital
● Planificació estratègica i organització
● Metodologies didàctiques i innovació
● Inclusió digital i de gènere
● Seguretat i protecció de dades
Per assolir aquests objectius els docent estem duent a terme una formació FI


Publicado

en

por

Etiquetas:

es_ESSpanish