STAND chce wyposażyć nauczycieli i pracowników szkół, a także uczniów i ich rodziny w kompetencje, narzędzia i dostosowane wsparcie, aby usprawnić transformację cyfrową systemów szkolnych UE i przygotować ich do stawienia czoła długoterminowym wyzwaniom wywołanym przez pandemię.

Project Number: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000031576
 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Follow us & Stay tuned!
pl_PLPolish