STAND vol equipar els professors i el personal de l'escola, així com els estudiants i les seves famílies, amb competències, eines i suport personalitzat per millorar la transició digital dels sistemes escolars de la UE i preparar-los per fer front als reptes a llarg termini provocats per la pandèmia.

Project Number: 2021-1-IT02-KA220-SCH-000031576
 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

Follow us & Stay tuned!
caCatalan